Chalmers campus

​​Chalmers tekniska högskola bedriver verksamhet på campus Johanneberg, campus Lindholmen samt Onsala rymdobservatorium. 
 

Campus Johanneberg kan beskrivas som ett citycampus i nära kontakt med stadens centrala delar och med Johanneberg Science Park i söder som initierar samverkan med näringslivet kring områdena Samhällsbyggnad, Energi och Material. Av Chalmers ca 10 500 studenter finns 2019 ca 8 500 på campus Johanneberg. Även om detta innebär att det är det största av Chalmers campus så binds det ihop av gångstråk, grönytor och småvägar.

 
Campus Lindholmen har en attraktiv placering i direkt kontakt med vatten och Göteborgs hamninlopp och är placerat i en mycket expansiv del av staden. Transportmöjligheterna till campus Lindholmen från centrala staden utvecklas stadigt, nu senast med en hållbar miljösatsning på en eldriven busslinje, ElectriCity, mellan campus Lindholmen och campus Johanneberg. På campus Lindholmen koncentreras verksamheten kring Transport, IKT samt Sjöfart och marin teknik. Göteborg stad med Lindholmen Science Park genomför nu en satsning där målet är att 30 000 människor år 2021 skall studera, forska, arbeta eller bo på Lindholmen. Av Chalmers ca 10 500 studenter finns 2018 ca 1500 på campus Lindholmen.

Onsala rymdobservatorium utgör den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Anläggningen förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. FIera radioteleskop drivs i Onsala, 45 km söder om Göteborg, och man deltar i flera olika internationella projekt. Observatoriet är en geodetisk fundamentalstation. Institutionen för rymd- och geovetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet. Ett nytt besökscenter kommer att invigas under 2022.​

Chalmers campusområden ska utgöra en inspirerande kreativ miljö som lockar till vistelse över hela dygnet och över hela året. Utveckling och förvaltning av våra campus, såväl byggnader som utomhusmiljöer, ska ske inom ramen av vårt miljöledningssystem med lagefterlevnad och ständiga förbättringar i vår hållbarhetsprestanda.  Idag har Chalmers och Göteborgs universitet ett integrerat och framgångsrikt samarbete - något som bland annat bidrar till att stärka Göteborg som kunskapsstad. 
​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 06 dec 2021.