Chalmers campusutveckling

På Chalmers finns Funktionen för Lokalförsörjning och campusutveckling (LoC). De ansvarar för den strategiska planeringen av högskolans lokaler och förser Chalmers ledning med relevant underlag för beslut inom verksamhetsområden. Funktionen för lokalförsörjning och campusutveckling arbetar på uppdrag av Grundutbildningens ledningsgrupp och utvecklar bl.a högskolans lärmiljöer och studieplatser utifrån Chalmers övergripande mål kring utbildning i världsklass, excellent forskning, ett effektivt nyttiggörande och en utmärkt intern miljö. Det betyder i sin tur att Chalmers lokaler och campusmiljöer ska vara funktionella, inspirerande, flexibla och bidra till kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. LoC samordnar utvecklingen av lokaler och campus med direkt koppling till Chalmers i samarbete med Chalmersfastigheter. 

Vill du kontakta funktionen går det bra att göra det via: Loc.stodet@chalmers.se​
 

Pågående arbete med Chalmers campusplan 2050

Just nu pågår ett arbete med att ta fram Chalmers campusplan med siktet inställt på 2035 och 2050. Campusplanen visar hur en utveckling av bebyggelse och mark kan stödja förverkligandet av Chalmers vision för verksamheten. När planen är färdigställd kommer den att publiceras här.

Sidansvarig Publicerad: fr 03 maj 2019.