Lindholmen Science Park

Program

20171121 Program.pdfProgram.pdf

Programmet är uppdaterat med några ändringar 21 november. För varje pass med parallella sessioner kan man klicka fram ett mer detaljerat program, som kan underlätta valet mellan de sju olika parallella programpunkterna. Intill varje programpunkt finns en länk till dess hela text.


Program med länkar till insända presentationer efter konferensen

Presentationerna är länkade från "pdf"-ikonen till vänster om respektive programpunkt. 


Proceedings från konferensen 

Hämta filen. Öppna med: Adobe Reader (om det inte sker direkt)

I stället för innehållsförteckning med sidnummer är detta en PDF med bokmärken i vänstermarginalen. Alla artiklar är listade under respektive format. Översikt över alla bidrag finns i konferensens program.


Huvudtalare

Onsdag 22 november

Recognising and rewarding university teaching achievement
By: Ruth Graham, Consultant in Engineering Education and Entrepreneurship at R H Graham Consulting Limited
Rapporten från detta projekt publiceras i januari.

Torsdag 23 november

Title: Benefits to Industry and Academia from Industrial Membership in Educational Program Advisory boards.

Titel: Från populär föreläsare till diskussionsledare med fokus på studenternas lärande

Ramtider

Onsdag 22 november

08:00 registreringen öppnar

förmiddag: förkonferenser

11.30 lunch
12.30 invigning
12.45 keynote Ruth Graham
14.00 parallella sessioner 1
15.00 fika
15.30 parallella sessioner 2
17.00 avresa till hotell
19.00 middag på Chalmers kårhus Johanneberg

Torsdag 23 november

09.00 keynote: Mikael Enelund/Mats Nordlund
10.30 parallella sessioner 3
12.00 lunch
13.00 parallella sessioner 4
14.10 keynote Fredrik Lundell
15.00 avslutning med reflektion
fika
16.00 slut


Sidansvarig Publicerad: on 14 feb 2018.