Banner för KUL
Chalmers konferens om undervisning och lärande

KUL

KUL har som mål att bidra till ökad kvalitet inom hela den pedagogiska verksamheten på Chalmers, det vill säga grundutbildning, forskarutbildning och samverkan, genom att främja det kollegiala samtalet kring lärande och undervisning.

Chalmers konferens om undervisning och lärande, även kallad KUL, är en konferens om alla aspekter av högre utbildning, inklusive undervisning, lärande, handledning, pedagogiskt ledarskap och studentvägledning. Konferensen grundades 2011, hålls årligen och välkomnar all personal och alla studenter vid Chalmers tekniska högskola.

Syfte och mål

Syftet med KUL är att främja samtal och erfarenhetsutbyte kring lärande och undervisning inom hela utbildningsverksamheten på Chalmers, det vill säga inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt inom forskarutbildning och livslångt lärande.
Målet med KUL är att höja utbildningskvaliteten genom att erbjuda:

  • en arena för utbildningsutveckling och meritering
  • en plats för samtal mellan de olika intressenterna, till exempel studenter, lärare, studievägledare, utbildningssekreterare, programchefer, doktorander, handledare med flera
  • möjlighet till erfarenhetsutbyte gällande kurs- och programutveckling

Anmäl deltagande

Anmäl dig som deltagare genom att klicka här.