Byggnaden Kuggen på Lindholmen

Svenska Mekanikdagarna 2024

Svenska mekanikdagarna (SMD) har arrangerats på uppdrag av Svenska Nationalkommittén för Mekanik vartannat år sedan 1974. Svenska mekanikdagarna ger en mycket god möjlighet att presentera och dela pågående forskning inom mekanik, hållfasthetslära och strömningslära.

Datum för konferensen

Måndag–onsdag, 17–19 juni 2024.

Läs mer om konferensen på den engelska sidan