Information till utställare

Svenska fysikersamfundets årliga konferens ”Fysikdagarna” äger detta år rum i Göteborg. Ni är hjärtligt välkomna att ställa ut och informera om era produkter. Konferensen planeras att samla ca 200 deltagare, hälften gymnasielärare och hälften lärare vid universitet och högskola.

Varje utställare förfogar över ett medelstort bord som kan användas efter eget tycke.
Priset är 8000 kronor per bord. Antalet platser är begränsat så anmäl er snarast.

Plats: Chalmers campus Johanneberg, Göteborg

Konferensdatum: 27 – 29 oktober 2016
Utställningstid: torsdag 27 okt 12.00 – fredag 28 okt 18.00

Anmälan: Skicka e-post till kjell.prytz@mdh.se där ni anger tider för utställningen.

Sidansvarig Publicerad: on 16 mar 2016.