KUL-konferensen återkommer i januari varje år sedan 2011

KUL: Konferens om Undervisning och Lärande


Syftet med KUL är att främja kollegiala samtal kring lärande och undervisning inom hela den pedagogiska verksamheten på Chalmers (inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå samt inom samverkan). Målet är att öka kvaliteten i Chalmers utbildning genom att erbjuda ett tillfälle till erfarenhetsutbyte kring program- och kursutveckling samt vara en arena för pedagogisk utveckling och meritering. 


Till vänster (eller om du använder mobil - ovan) hittar du länkar till nästkommande och tidigare konferenser. Du finner även information som är av mer generell karaktär. För program och länkar till bidrag hänvisar vi till respektive års konferens!

Sidansvarig Publicerad: må 25 jun 2018.