KUL2021

​Fredagen den 8 januari 2021 går KUL2021, Chalmers interna pedagogiska konferens om undervisning och lärande, av stapeln online med hjälp av verktyget Zoom !

Syftet med KUL är att främja kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten kring undervisning och lärande inom hela den pedagogiska verksamheten på Chalmers (inom utbildning på grund- och avancerad nivå liksom inom forskarutbildning och samverkan). Målet är att öka kvaliteten i Chalmers utbildning genom att erbjuda ett tillfälle till erfarenhetsutbyte kring program- och kursutveckling samt vara en arena för pedagogisk utveckling och meritering.

Det kollegiala pedagogiska samtalet är centralt under KUL. Läs mer om den kollegiala processen

KUL ordnas varje år i januari sedan 2011.

Sidansvarig Publicerad: to 15 okt 2020.