Organisation och kontakt för KUL2021


Programkommittén för KUL2021
Peter Forkman, Viceprefekt för grundutbildning vid Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE)
Ola Hultkrantz, Programansvarig, Teknikens ekonomi och organisation (TME)
Magnus Gustafsson, Docent, Fackspråk och kommunikation (CLS)
Tom Adawi, Biträdande professor, Ingenjörsutbildningsvetenskap (CLS)
Per Lundgren, Pedagogisk utvecklare (pedul), Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)
Lena Peterson, Universitetslektor Datorteknik (CSE)​
Gunnel Olsson, Koordinator för Lärandecentrum (OSS)
Vice ordf. Utbildningsenheten, Chalmers Studentkår
Representant från doktorandsektionen

 
 
Vetenskaplig kommitté för KUL2021
Magnus Gustafsson, Granskningsansvarig
 
Per Lundgren (MC2), Sheila Galt (CLS), Jonathan Weidow (F), Dan Paulin (TME) - Granskningsgruppsamordnare
12-15 st granskare, varav 3-4 studenter​

 

Kontakt 

Projektledare för konferensen:
031-772 63 44
 
Vetenskapligt ansvarig:

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2020.