Organisation och kontakt för KUL2020


Programkommittén för KUL2020
Angela Sasic Kalagasidis,  Viceprefekt, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik (ACE)
Johan Jonasson, Programansvarig, Matematiska Vetenskaper (MV)
Magnus Gustafsson, Avdelningschef Fackspråk och kommunikation (CLS)
Tom Adawi, Biträdande professor vid Ingenjörsutbildningsvetenskap (CLS)
Jonathan Weidow, Pedagogisk utvecklare (pedul), Fysik (F)
Lena Peterson, Universitetslektor Datorteknik (CSE)​
Gunnel Olsson, Koordinator för Lärandecentrum (OSS)
Vice ordf. Utbildningsenheten, Chalmers Studentkår
Representant från doktorandsektionen

 
 
Vetenskaplig kommitté för KUL2020
Magnus Gustafsson, Granskningsansvarig
 
Per Lundgren (MC2), Sheila Galt (CLS), Jonathan Weidow (F), Dan Paulin (TME) - Granskningsgruppsamordnare
12-15 st granskare, varav 3-4 studenter​

 

Kontakt 

Projektledare för konferensen:
031-772 63 44
 
Vetenskapligt ansvarig:

Publicerad: to 27 jun 2019.