Keynote speech

Inkluderande pedagogik

Universell utformning som pedagogisk strategi och ramverk för inkludering
Elinor Jeanette OlaussenKeynote speakers: Elinor Jeanette Olaussen och Kjetil Knarlag, NTNU
Mångfald är anammat som ett positivt värde att ta hänsyn till i samhällsutvecklingen. Mångfald berör tema som till exempel etnicitet, klass och funktionsvariation, och stödd av internationella konventioner som CRPD samlas arbete för att skydda mångfald och funktionsvariation under strategin  inkludering, som också har blivit ett tema inom akademin.
Den största utmaningen är att inkludering ofta är en strategi på politisk nivå, men att inkludering inte nödvändigtvis beaktas i tex. studenterna faktiska situation. I alla utbildningsprogram, kurser, klasser eller grupper av studenter finns det en mångfald, som var och en representerar något unikt, och alla ska utifrån sina egna förutsättningar ha möjlighet till att nå ett studieresultat som gärna är "hugget i sten" baserat på långvariga traditioner av undervisning. Samtidigt förändras undervisning och lärande för alla studenter, med nya arenor för lärande och en minskning av det förmedlingsbaserade lärandet. Hur påverkar mångfald och funktionsnedsättning utvecklingen av undervisning och lärande, och vad ska man ta hänsyn till vid utformning av lärandemiljön? Vilka pedagogiska grepp för undervisning, värdering och lärande kan man använda för att möte mångfalden? Och är universell utformning av lärande (UDL) svaret man letar efter?Kjetil Knarlag

Elinor Olaussen och Kjetil Knarlag arbetar vid Universell som är en nationell enhet för inkludering, universell utformning, individanpassning och lärandemiljö under Kunskapsdepartementet i Norge. I denna keynote kommer vi att titta på sambanden mellan utveckling av undervisning och lärande, och begreppen mångfald och funktionsvariation. Ett centralt tema är att undersöka om UDL kan vara ett pedagogiskt ramverk för bättre inkludering. Både lärarnas och studenternas roll kommer att belysas, och vi kommer att diskutera om det behövs en kulturell förändring för att ändra praxis mot en mer inkluderande lärandemiljö.


Sidansvarig Publicerad: to 27 feb 2020.