Inlämning av bidrag

Alla bidrag är välkomna! Ditt bidrag kan vara på både svenska och engelska. Om du väljer att lämna in ett abstract på engelska så ska även din presentation vara på engelska.

Innan du lämnar in ditt bidrag ges du möjlighet att boka samtal med Tom Adawi (Ingenjörsutbildningsvetenskap, CLS) eller Magnus Gustafsson (Fackspråk och kommunikation, CLS) för genomgång och bearbetning av bidraget.


Datum och deadlines inför KUL2020
7 oktober - deadline för inlämning av bidrag i EasyChair
23 oktober - beslut om antagning eller revision för bidrag i första granskningsomgången
29 och 31 oktober - bearbetningsworkshop inför inlämning 2: drop in kl. 9-12 i Språkunder i biblioteket på Johanneberg (om du inte kan då - bestäm annat tillfälle med Tom Adawi eller Magnus Gustafsson).
15 november - deadline för inlämning 2 (reviderade abstracts)
2 december - beslut om antagning eller avslag för bidrag i granskningsomgång 2
 

Bidragsformat KUL2020

  •  Presentation - En 15 - 20 minuters muntlig presentation av ett arbete med en mer akademisk ansats, med efterföljande 10 - 15 min för frågor och diskussion. Du lämnar in ett abstract om 1500 - 2000 ord.
  •  Korta presentationer/Pågående arbete - En 10 minuters muntlig presentation för att sprida erfarenheter inom området. Gemensam tid för frågor och diskussion med andra bidrag. Abstract om 500 ord.
  • Workshop - I en workshop ska deltagarna tillsammans arbeta aktivt i 60 minuter med en konkret metod eller frågeställning. Abstract om 500 ord.
  • Rundabordssamtal - I ett rundabordssamtal lyfter du ett ämne för diskussion, för idé- och erfarenhetsutbyte med andra (60 min, varav max 5 min introduktion). Abstract om 500 ord.

Kriterier för de olika formaten

Mall för presentation
Mall för pågående arbete, workshop och rundabordsamtal
Motsvarande mallar på engelska finns på engelska webbsidan.


Du lämnar in ditt bidrag i Easychair. Om du inte redan har inloggning till EasyChair så får du skapa ett konto. När du loggat in klicka på "enter as an author".
 
När du lämnar in ditt bidrag i Easychair så ska du fylla i title, authors, keywords (3- 5 st.), abstract (observera att abstract = kort sammanfattning om max 50 ord) och du ska även välja vilket format ditt bidrag har (presentation, work-in-progress, workshop eller roundtable discussion). Du ska sedan ladda upp ditt bidrag som pdf och i det dokumentet ska du inte ha med författare eller institution eftersom bidragen ska vara anonyma under granskningen. ​

Publicerad: ti 22 okt 2019.