Finansiering av META PIX

META-PIX är finansierat av Vetenskapsrådet.