Forskning FormulaEx

I nuläget är det fyra företag (AstraZeneca, Camurus, Vironova and Nanolyze) som tillsammans med de akademiska partnerna (Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet) samarbetar i sex sammankopplade projekt. ​

Du kan läsa mer om våra pågående forskningsprojekt på centrets engelska sidor. Använd knappen "English" för att byta språkversion.