Om CPE

Vi bygger upp kunskap och bedriver forskning som tar tillvara kemins unika möjligheter att skapa nya, renare och smartare lösningar, som kan värna våra resurser, förbättra vår miljö, våra livsvillkor och vår globala hälsa. Institutionen för kemi och kemiteknik omfattar ett brett fält av grundläggande och tillämpad forskning. Vi är engagerade i utbildning på grund, doktorand och forskarnivå.

Informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.