Om Classic

Bild 1 av 1
Logotyp för centrumet Classic.

Classic (Chalmers-Lund Advanced Semiconductor System Design Center) är en gemensam satsning mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Acconeer, Axis Communications, Codasip, Ericsson, GlobalFoundries, Saab och Qamcom. 

Med expertis från alla led inom design av halvledarsystem vill centrumet genom utbildning och forskning bana väg för en ny generation chipkonstruktörer och göra Sverige ledande på området.

Rådgivande vetenskaplig kommitté

Det internationella vetenskapliga rådet, International Scientific Advisory Board (ISAB), för Classic består av:

Professor Cristina Silvano
Chair of Computer Science and Engineering, Politecnico di Milano, Italy

Professor Sofie Pollin
Director of Networked Systems Group, KU Leuven, Belgium

Professor Hua Wang
Director of Integrated Devices, Electronics, and Systems Group at ETH-Zürich, Switzerland

Vision och uppdrag

Läs om centrumets vision och uppdrag på den engelska sidan. Du byter språk med hjälp av språkväxlaren uppe till höger.