Forskning Charmec

Forskning vid Charmec görs inom 6 programområden:

  • TS: Samverkan Tåg/Spår
  • VB: Vibrationer och Buller
  • MU: Material och Underhåll
  • SD: System för övervakning och Drift
  • EU: Parallella EU-projekt
  • SP: Parallella specialprojekt

Nedanför hittar du beskrivningar av Charmec-projekt. För mer information kontakta respektive forskare.