Workshop
Evenemanget har passerat

Att jobba med kvalitet – sammansatta kompetenser och verktyg i förändring

Del 1 i kursen "Industriell förnyelse genom hållbar material- och produktionsteknik". Ida Gremyr föreläser om hur kvalitets- och förbättringsarbete är en del av det dagliga arbetet i producerande bolag såväl som andra organisationer tvärs olika sektorer. Förbättringsaktiviteter är organiserade på olika sätt och under olika namn så som t ex Lean, Operational Excellence eller Six Sigma.

Översikt

Evenemanget har passerat
 • Datum:Startar 22 mars 2023, 09:00Slutar 22 mars 2023, 10:30
 • Tillgängliga platser:20
 • Plats:
  Online
 • Språk:Svenska
 • Anmäl dig senast:20 mars 2023

I denna kursmodul fokuserar vi det generiska förbättringsarbetet snarare än specifika förbättringsprogram. Fokus är på kompetenser, roller och arbetsuppgifter för de som arbetar med kvalitets- och förbättringsarbete och hur dessa förändras och utvecklas för att möta samtida utmaningar. I många företag och organisationer ser man idag en rad utmaningar och förändringar som påverkar förbättringsarbetet, två förändringar som vi adresserar i denna kursmodul är digitalisering och ökat fokus på hållbarhet.

Föreläsare: Ida Gremyr, professor vid Service Management and Logistics, Masterprogramansvarig vid Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi, Chalmers.

Notera: Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom små- och medelstor industri som vill ta ett steg vidare när det gäller företagets arbete inom hållbar produktion. Läs mer om kursen under fliken nedan.

 

Frågeställningar som kommer att diskuteras:

 1. Vilken är den största utmaningen eller förändringen som påverkat/påverkar kvalitets- och förbättringsarbete i din organisation?
 2. Vilka kompetenser och förmågor ser du som viktigast för att kunna agera i en kvalitets-/förbättringsroll i din organisation?
 3. På vilket sätt har hållbarhetsfokus påverkat kvalitets- och förbättringsarbete i din organisation? Kan du ge exempel?
 4. På vilket sätt har digitalisering påverkat kvalitets- och förbättringsarbete i din organisation? Kan du ge exempel?

Taggar: