Teknisk design, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Att studera detta masterprogram kommer att ge dig färdigheter att designa bättre produkter och tjänster, ge meningsfulla användarupplevelser, förbättra och göra en verklig skillnad i människors vardag. Programmet är användarcentrerat och hållbarhetsorienterat, med ett holistiskt systemperspektiv på produktutveckling.

Ett starkt fokus på samspelet mellan människor, teknik och design ger dig de unika kombinationer av färdigheter som krävs för att arbeta inom teknologins humanistiska dimension. Med kreativitet, empatisk förmåga, djup teoretisk kunskap om mänskliga beteenden och en känsla av ansvar för att överväga potentiella lösningar kommer du att var mycket eftersökt och unikt förberedd på att hantera en mängd olika utmaningar.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.