MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR

Översikt

 • Engelskt namnMECHANICAL ENGINEERING
 • ProgramkodTIMAL
 • Omfattning180 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 3

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-05 av utbildningsområdesansvarig.

Programinriktning:

 • 1 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • 2 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period