Fackspråk och kommunikation

Översikt

  • Engelskt namnLanguage and communication
  • ProgramkodSPRAK
  • Omfattning0 Högskolepoäng
  • Läsår2023/2024

Årskurs 1

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-17 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.