HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnSUSTAINABLE ELECTRIC POWER ENGINEERING AND ELECTROMOBILITY, MSC PROGR
  • ProgramkodMPEPO
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2022/2023
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2022/2023

Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).