Kursplan för Individuell förberedningskurs

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual preparation course
 • KurskodVTA151
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38115
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0101 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
4 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Examen på grundnivå: Huvudområde inom Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Teknisk matematik, Maskinteknik, Fysik, Stadsplanering eller motsvarande bakgrund.

Syfte

Akustik är ett tvärvetenskapligt område med studenter med mycket olika utbildningsbakgrund. Kursens syfte är att hjälpa alla studenter att skaffa sig de nödvändiga kunskaper som behövs för att följa mastersprogrammet Sound and Vibrations. Därför är kursens innehåll anpassad till studenternas individuella behov. Kursen ger bl a relevant kunskap inom matematik, signalbehandling och programmeringsteknik. Kursen har en stark fokusering på att arbeta i grupp och att vara aktiv i sitt eget lärande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-Formulera en problemställning och välja modellösningar -Kritisk diskutera och utvärdera modellresultat -Använda grundläggande signalanalys inom akustik -Förklara och använda grundläggande fysik och matematik som behövs för att lära sig akustik (t.ex. komplex notation och Fouriertransform) -Använda Matlab, eller motsvarande, för simulering av enkla akustiska modeller -Delta aktivt i sin egna fortbildning genom att definiera egna mål, ta beslut om nödvändiga åtgärder för att förbättra den egna kunskapen och stärka självförtroendet i denna lärandeprocess -Identifiera etiska aspekter inom ljud och vibrationer såväl i konsultuppdrag som inom forskning och utveckling, samt genomföra en systematisk analys och bedömning av dessa etiska frågeställningar -Samla information kring utvalda områden och presentera information på ett pedagogiskt sätt till andra studenter -Arbeta med olika uppgifter, och samarbeta kring dessa i ett team -Kommunicera resultat med kollegor och lärare på rätt nivå

Innehåll

Kursinnehållet utvecklades för att stödja studenter inom masterprogrammet Sound and Vibration. Kursen fokuserar mycket på att motivera studenter att ta en aktiv roll i den livslånga lärandeprocessen.

Dessutom innehåller kursen nödvändig kunskap för att följa masterprogrammet, såsom:
 • Grundläggande fysik och matematik
 • Matlab
 • Signalanalys och -behandling
 • Grundläggande akustik

Organisation

Kursen börjar med ett diagnostiskt test som hjälper studenterna att identifiera kunskapsområden som kan behövas stärkas; kursens innehåll anpassas därefter.

Litteratur

All litteratur tillhandahållas på kurshemsidan (se www.ta.chalmers.se)

Examination inklusive obligatoriska moment

För ett godkänt kursbetyg krävs godkänt i följande moment:
 • Matlabövning
 • Signalanalysövning
 • Poster
 • Etikrapport