Kursplan för Teknisk akustik 1

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical acoustics 1
 • KurskodVTA081
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38121
 • Max antal deltagare28 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Muntlig tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i akustik (t.ex. Introduktion till audioteknik och akustik)


Syfte

Kursen syftar till att ge ett fördjupat förståelse av vibrationer i strukturer. Huvudfokus är på utbredning, kontroll och utstrålning av ljud hos vibrerande strukturer. Kursen rekommenderas för studenter som är intresserad att arbeta med olika aspekter av strukturburet ljud och som skulle vilja arbeta t ex med maskinakustik, fordonsakustik eller byggnadsakustik. Studenterna rekommenderas att fortsätta med Teknisk akustik 2 där studenterna har möjligheten att använda kunskap och verktyg från Teknisk akustik 1 i realistiska exempel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva, använda och utvärdera modeller och verktyg inom strukturakustik (SEA, BEM, dämpningsmodeller etc.)
 • tillämpa de ekvationer som beskriver vågutbredning i fluider och strukturer för att beskriva reflektion och transmission mellan olika material och geometrier (blockerande massor, elastiska mellanskikt, knutpunkter etc.)
 • beskriva och utvärdera numeriska verktyg inom strukturakustik, e.g. SEA
 • tillämpa numeriska modeller (t ex SEA) för enkla fall
 • förstå och diskutera dämpningsmodeller som används inom strukturakustik
 • förklara kopplingen mellan vågor i fluider och strukturer.
 • kunna använda teorier, och modeller, för att förutspå ljudutstrålning från strukturer på ett kvalitativt- och kvantitativt sätt.
 • använd olika verktyg för att minska vibrationer i strukturer (e.g. mha olika dämpskikt)

Innehåll

 • Diskreta dynamiska system
 • Vågtyper i solider, balkar och plattor
 • Vibrationer i finita system
 • Mobilitet och impedans
 • Modal beskrivning av vibrationsfält
 • Inverkan av en plötslig impedansändring
 • Dämpningsmekanismer
 • Statistisk energianalys, SEA
 • Utstrålning från finita ytor
 • Randvärdesmetoden

Organisation

Föreläsningar och tre större inlämningsuppgifter

Litteratur

Kropp, W., "Technical Acoustics" (tillhandahålles via kurshemsidan www.ta.chalmers.se).

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig tentamen och inlämningsuppgifter. Kursbetyget är ett medelvärde av betyget i tentamen och medelvärdet av betygen i inlämningsuppgifterna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.