Kursplan för Mätteknik för ljud och vibrationer

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSound and vibration measurement
 • KurskodVTA073
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38118
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Examen på grundnivå: Huvudområde inom Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Teknisk matematik, Maskinteknik, Fysik, Stadsplanering eller motsvarande bakgrund.

Syfte

Att arbeta som expert på buller kräver förmåga att utforma och genomföra experimentellt arbete på ett korrekt sätt. Kursen syftar till att ge studenten insikt i och förståelse för akustiska mätmetoder och de begrepp som förknippas med de metoderna. Detta gäller även grunderna i praktisk signalbehandling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Arbeta experimentellt inom ljud och vibrationer inklusive:
 • Kalibrering av utrustning för mätningar av både luftburet ljud och stomljud
 • Tillämpning av standardiserade metoder för mätningar, såsom för bestämning av ljudeffekt, ljudisolering, etc.
 • Utformning av experiment i enlighet med standarder
 • Tillämpning av signalbehandlingstekniker, såsom FFT, korrelation, etc.
 • Genomföra mätningar av subjektiv mänsklig reaktion på ljud och vibrationer.
Arbeta framgångsrikt med en partner på den experimentella uppgiften som team.

Utveckla ett kritiskt förhållningssätt till experimentell metod som möjliggör att korrekt tolka resultat; att kritiskt bearbeta, relatera och värdera metodiken och resultaten.

Sammanfatta och kommunicera resultaten på ett lämpligt sätt genom rapporter.

Innehåll

Kursen består av 6 laborationer där deltagarna kommer i kontakt med vanliga akustiska mätmetoder och mätutrustning. Laborationerna genomförs med mycket självaktivitet.

Laborationer:
 • Mätning av mänsklig reaktion på ljud och vibrationer
 • Mätning av ljud utomhus
 • Mätning av ljudeffekt
 • Mätning av luftljuds- och stegljudsisolering
 • Grundläggande vibroakustiska mätningar
 • Vibroakustikmätningar med hjälp av en laser-doppler vibrometer.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
Kursen består av en serie laborationer med relaterade föreläsningar och den är uppdelad mellan läsperiod 1 och läsperiod 2

Litteratur

Lab-instruktioner för de 6 laborationerna. Mätstandarder och annat material finns i teknisk akustiks bibliotek. Användbart introduktionsmaterial från B & K (Brüel & Kjær) kan laddas ner från B&K website. Se även kurshemsida SVM website.
http://www.ta.chalmers.se/education/course-materials/sound-and-vibration-measurements/

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända laborationer. Godkända, betygsatta labbrapporter.