Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV216
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 16 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J
0212 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper motsvarande kursen TMV210 Inledande diskret matematik

  Syfte

  Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. I alla linjära modeller inom naturvetenskap, teknik och ekonomi uppträder linjära ekvationer (numeriska ekvationer, differentialekvationer, etc) eller system av sådana ekvationer. En huvuduppgift för den linjära algebran är att ge en enhetlig formalism för sådana ekvationer. Denna introduktionskurs avser att ge en logiskt sammanhängande beskrivning av centrala begrepp och tillämpningar inom den linjära algebran.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  (i) tillämpa geometriska vektorer inom geometri och naturvetenskap (ii) redogöra för koordinatsystem samt ekvationer för plan och linjer (iii) tillämpa både skalär- och vektorprodukt (iv) redogöra för matriser och matrisalgebra (v) tolka determinanter som volymer eller areor (vi) redogöra för egenvärdesproblemet för matriser (vii) använda Python för problemlösning inom Linjär algebra

  Innehåll

  Matriser och vektorer, linjära avbildningar, ekvationssystem, egenvektorer och egenvärden, linjärt (o)beroende, baser och dimensioner, relationsmatriser.  Python används för att visa på en matematisk programvara som är till hjälp vid analys av linjära problem.

  Organisation

  Föreläsningar. Schemalagda smågruppsövningar.  Datorlaborationer. Eventuellt  elektronisk examination (duggor).

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av en skriftlig tentamen och obligatoriska datorlaborationer. Under kursens gång kan förekomma duggor som kan ge bonuspoäng till tentan.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.