Kursplan för Statistisk databehandling

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStochastic data processing and simulation
 • KurskodTMS150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0103 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i matematisk statistik. Viss programmeringsvana i MATLAB, Python eller R.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenten för några viktiga programmeringsspråk för matematiska och statistiska beräkningar, genom användning av dessa för lösning av konkreta problem. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda kursens programmeringsspråk som naturliga redskap i senare kurs,
 • ha utvecklat problemlösningsfärdigheter,
 • manövrera på ett naturligt och givande sätt mellan analytiska metoder och numeriska datorbaserade metoder,
 • rapportskrivning mha LaTeX.
Innehåll

Kärnan i kursen består av flera olika projekt inom olika delar av matematisk statistik med tillämpningar, som till exempel matematisk finans och bioinformatik.
Varje projekt innehåller ett antal problem som ska lösas med användning av ett givet programmeringsspråk, till exempel Matlab, Python eller R. Projekten introduceras under lektioner och programmeringsspråken introduceras under lärarledda demonstrationer. Projektrapporterna skrivs i LaTeX.

Organisation

Lektioner som introducerar projekten. Demonstrationer av programpaket. Handledning av projekt.

Litteratur

Huvudsakligen utdelad / elektronisk material. Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via de rapporter studenterna författar om resultaten av arbetet med projekten. Betyg bestäms utgående från hur projektproblemen lösts och skrivits om i rapporterna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.