Kursplan för Sannolikhetsteori och statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProbability and statistics
 • KurskodTMS137
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2023 em J
 • 04 Jan 2024 em J
 • 27 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper som svarar mot I-programmets kurser Envariabelanalys och Linjär algebra.

Syfte

Kursen ska ge basala kunskaper i statistik och vara en grund för fortsatt utvecklande av praktiska och teoretiska färdigheter. Kunskaperna ska tränas i realistiska situation av intresse för deltagarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda matematiska formuleringar av slumpmässighet och osäkerhet
 • lösa problem med betingade sannolikheter
 • utföra beräkningar med diskreta och kontinuerliga slumpvariabler
 • tillämpa centrala gränsvärdessatsen och besläktade approximationer
 • genomföra punkt- och intervallskattningar
 • tillämpa grundläggande statistiska test

Innehåll

sannolikhetsmodeller, kombinatorik, oberoende och betingad sannolikhet, diskreta och kontinuerliga slumpvariabler, funktioner av slumpvariabler, approximationer av sannolikhetsfördelingar, Poissonprocessen, punktskattningar, konfidensintervall, regressionsanalys, hypotestest

Organisation

Föreläsningar och övningar. Duggor med bonuspoäng till tentan kan förekomma.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-09: Examinator Examinator ändrat från Johan Tykesson (johant) till Hampus Linander (linander) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]