Kursplan för Autonoma robotar

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutonomous robots
 • KurskodTME290
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11118
 • Max antal deltagare48
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematik och programmering krävs. Det är en fördel, men inte absolut nödvändigt, att ha kunskaper i modern C++ (version 11 eller senare) och Linux-system.

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med grundläggande kunskaper om autonoma system, särskilt autonoma robotar, och att dessutom ge teknologerna möjlighet att tillämpa sina färdigheter i praktiken genom konstruktion av en enkel autonom robot.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva egenskaper för vanliga typer av robothårdvara, inklusive sensorer, aktuatorer och beräkningsnoder
 • Tillämpa modern mjukvaruutveckling och installationsstrategier för autonoma robotar
 • Sätta upp och använda rörelseekvationer för hjulförsedda robotar
 • Sätta upp och använda datorsimulering av autonoma robotar
 • Tillämpa grundläggande sensorfusion
 • Tillämpa global och lokal navigering för autonoma robotar
 • Tillämpa grundläggande beteendebaserad robotik och evolutionär robotik
 • Tillämpa metoder för beslutsfattande för autonoma robotar
 • Diskutera den potentiella rollen för autonoma robotar i samhället, inklusive sociala, etiska och juridiska aspekter
 • Diskutera tekniska utmaningar för autonoma robotar i samhället

Innehåll

 • Genomgång av robotrelaterad hårdvara
 • Modern mjukvaruutveckling för autonoma robotar
 • Kinematik och dynamik för autonoma robotar
 • Simulering av autonoma robotar
 • Perception och sensorfusion för autonoma robotar
 • Beteendemodellering för autonoma robotar
 • Praktiskt arbete kring autonoma robotar

Organisation

 • Föreläsningar
 • Hemuppgifter, individuellt (obligatorisk)
 • Projekt inklusive rapport och demonstration, grupper om 2-4 studenter (obligatorisk)

Litteratur

Föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar och utdrag. Materialet görs tillgängligt via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Hemuppgifter (individuellt)
 • Projektgenomförande (individuellt och i grupp)
 • Projektdemonstration (grupp)
 • Projektrapport (grupp)
Momenten vägs samman för att ge varje student ett individuellt betyg. För godkänt på kursen krävs att studenten aktivt deltar i alla obligatoriska delmoment.