Kursplan för Autonoma robotar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutonomous robots
 • KurskodTME290
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11117
 • Max antal deltagare48 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematik och programmering krävs. Det är en fördel, men inte absolut nödvändigt, att ha kunskaper i modern C++ (version 11 eller senare) och Linux-system.

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med grundläggande kunskaper om autonoma system, särskilt autonoma robotar, och att dessutom ge teknologerna möjlighet att tillämpa sina färdigheter i praktiken genom konstruktion av en enkel autonom robot.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva egenskaper för vanliga typer av robothårdvara, inklusive sensorer, aktuatorer och beräkningsnoder
 • Tillämpa modern mjukvaruutveckling och installationsstrategier för autonoma robotar
 • Sätta upp och använda rörelseekvationer för hjulförsedda robotar
 • Sätta upp och använda datorsimulering av autonoma robotar
 • Tillämpa grundläggande sensorfusion
 • Tillämpa global och lokal navigering för autonoma robotar
 • Tillämpa grundläggande beteendebaserad robotik och evolutionär robotik
 • Tillämpa metoder för beslutsfattande för autonoma robotar
 • Diskutera den potentiella rollen för autonoma robotar i samhället, inklusive sociala, etiska och juridiska aspekter
 • Diskutera tekniska utmaningar för autonoma robotar i samhället

Innehåll

 • Genomgång av robotrelaterad hårdvara
 • Modern mjukvaruutveckling för autonoma robotar
 • Kinematik och dynamik för autonoma robotar
 • Simulering av autonoma robotar
 • Perception och sensorfusion för autonoma robotar
 • Beteendemodellering för autonoma robotar
 • Praktiskt arbete kring autonoma robotar

Organisation

 • Föreläsningar
 • Hemuppgifter, individuellt (obligatorisk)
 • Projekt inklusive rapport och demonstration, grupper om 2-4 studenter (obligatorisk)

Litteratur

Föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar och utdrag. Materialet görs tillgängligt via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Hemuppgifter (individuellt)
 • Projektgenomförande (individuellt och i grupp)
 • Projektdemonstration (grupp)
 • Projektrapport (grupp)
Momenten vägs samman för att ge varje student ett individuellt betyg. För godkänt på kursen krävs att studenten aktivt deltar i alla obligatoriska delmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-27: Sökbar för utbytestudenter Ändrat till sökbar för utbytestudenter av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter