Kursplan för Intelligenta agenter

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntelligent agents
 • KurskodTME286
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11116
 • Max antal deltagare80 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematik och programmering på ingenjörsnivå

  Syfte

  Kursens syfte är att förse teknologerna med kunskaper rörande människa-maskin-interaktion i allmänhet och intelligenta (mjukvaru-)agenter i synnerhet. Sådana system är relevanta inom många olika områden, t.ex. i förarstödsystem, hälso- och äldrevård, finans etc.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och implementera basal textbehandling
  • implementera och jämföra olika metoder för textklassifikation
  • förstå och diskutera statistiska språkmodeller
  • definiera och implementera (i C# .NET och Python)  s.k. chatbots
  • definiera implementera (i C#. NET) s.k. målorienterade agenter, med särskild fokus på dialoghantering.
  • analysera och jämföra tolkningsbara modeller med s.k. svartlådemodeller.
  • beskriva och använda talsyntes och taligenkänning i intelligenta agenter
  • beskriva och jämföra diverse olika tillämpningar av intelligenta agenter
  • diskutera olika etiska aspekter av intelligenta agenter

  Innehåll

  • Statistiska språkmodeller och textbehandling  
  • Textklassifikation
  •  Programmering i C# .NET för intelligenta agenter
      (löpande under kursens gång)
  • Viss programmering i Python.
  • Chatbots 
  • Målorienterade agenter.
  • Tal- och röstigenkänning  (översiktligt)
  • Människa-maskin-dialog
  • Tillämpningar (varierande innehåll) 
  • Etiska aspekter av intelligenta agenter.

  Organisation

  Kursen löper över en läsperiod och är organiserad i form av en föreläsningsserie kombinerad med inlämningsuppgifter som utförs enskilt.

  Litteratur

  Ett kompendium samt ett urval av vetenskapliga artiklar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på ett antal inlämningsuppgifter som ska lösas individuellt av teknologerna.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.