Kursplan för Förberedande kurs i Matlab

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPreparatory course in Matlab
 • KurskodTME265
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som till det masterprogram studenten är antagen till, alternativt kandidatexamen inom maskinteknikområdet.

Syfte

Att ge studenter utan tidigare erfarenhet av Matlab tillräckliga kunskaper att självständigt lösa programmeringsproblem i kurser på mastersnivå inom maskinteknikområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda Matlab som ett verktyg för att lösa och numeriskt analysera ingenjörsproblem i kommande kurser.
 • Utveckla egna program från problembeskrivning.
 • Tolka och vidareutveckla befintliga Matlabprogram.
 • Lära sig mer på egen hand genom att använda Matlab i andra situationer.

Innehåll

Variabler, skalärer, vektorer, matriser i Matlab. Fördefinerade variabler och funktioner. Tecken och strängar. Skript och funktionsfiler. Programmering: Programutveckling, algoritmer, abstraktion, pseudokod, villkorssatser, upprepningssatser, logiska villkor och jämförelsesatser, debugging, programstruktur, kommentarssatser, effektivitet, inläsning från och utskrift till fil, lösning av linjära ekvationssystem, plottning och visualisering, numerisk och symbolisk matematik.

Organisation

Föreläsningar och studioövningar.

Litteratur

Ingen specificerad litteratur, men läsrekommendationer ges.

Examination inklusive obligatoriska moment

En inlämningsuppgift (löses individuellt) bestående av en uppsättning programmeringsproblem ges betyg Godkänd eller Underkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-03-07: Sökbar för utbytestudenter Ändrat till sökbar för utbytestudenter av Examinator/UBS
   [Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter