Kursplan för Hållfasthetslära

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials
 • KurskodTME255
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 30 Maj 2024 fm L
 • 06 Okt 2023 fm L
 • 27 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys, MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer och LMT202 Mekanik, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen i hållfasthetslära syftar till att ge de grundkunskaper som möjliggör ingenjörsmässiga beräkningar och uppskattningar av spänningar och deformationer hos konstruktioner och konstruktionsdetaljer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beräkna och uppskatta spänningar och deformationer hos konstruktioner belastade i de klassiska fallen dragning, vridning och böjning.
 • förklara innebörden av normalspänning och normaltöjning, skjuvspänning och skjuvdeformation, linjärt elastiska och linjärt elastiskt-idealplastiska materialsamband.
 • lösa problem med enkla stångbärverk både isostatiska och hyperstatiska system med hjälp av matrisformulerad förskjutningsmetod.
 • analysera vridning av axlar.
 • beräkna storheter inom plana ytors geometri såsom, tyngdpunkt, statiska moment och yttröghetsmoment.
 • beräkna spänningar och deformationer i balkar belastade i ett plan.
 • lösa elastiska linjens differentialekvation för enkla geometrier.
 • använda elementarfall för balkböjning.
 • beräkna knäckning utifrån Eulers knäckningsfall.
 • formulera den matematiska modellen för ett hållfasthetsproblem genom uppställande av jämvikt-,kompatibilitet- och konstitutiva samband.
 • använda Matlab för numerisk lösning av ett hållfasthetsproblem.

Innehåll

De klassiska belastningsfallen dragning, vridning och böjning genomgås med tonvikt på hyperstatiska system. Vidare genomgås Euler-Bernoulli teori för balkböjning med elastiska linjens differential ekvation. Elementarfall för balkböjning (uppdelning och superposition av lastfall). Introduktion till fleraxliga plana spänningstillstånd, huvudspänningar och effektivspänningar. En projektuppgift ingår i kursen där studenten skall analysera ett hållfasthetsproblem och göra numeriska beräkningar med hjälp av Matlab.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar (28 h) och räkneövningar (28 h) samt enskilt arbete (144 h).

Litteratur

Tore Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära, 3:e uppl, Studentlitteratur, (2001) Ytterligare litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Slutbetyg U, 3, 4 och 5 och godkänd projektuppgift. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.