Kursplan för Finita elementmetoden - solider

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinite element method - solids
 • KurskodTME250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Solidmekanik TME235, Materialmekanik MHA042, Finita elementmetoden - strukturer TME245, eller kurser från andra universitet med motsvarande innehåll.

Syfte

Syftet med kursen är att ge utökad förståelse för de underliggande approximationsegenskaperna hos finita elementmetoden, samt att utöka kunskapen i att tillämpa finita elementmetoden på ingenjörsmässigt viktiga problem inom hållfasthetsläran.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- utföra felberäkningar i olika mått för linjär elasticitet samt implementera adaptiva diskretiseringsstrategier
- etablera finita element-algortimer för  stora deformationers elasticitet
- formulera blandade finita element-metoder
- formulera finita element-metoder för inkompressibla fall
- formulera finita elementproblem innehållande kontakt
- formulera och analysera finita element-problem innehållande koppling av flera fält (poroelasticitet, termoelasticitet, elektroelasticitet)

Innehåll

- Felkontroll och adaptiva metoder
- Stora deformationers hyperelasticitet
- Kontakt för solider
- Blandade metoder, inkompressibel elasticitet
- Flerfälts/kopplade problem: poromekanik, termomekanik, elektromekanik

Organisation

Föreläsningar, datorlaborationer

Litteratur

Föreläsningsanteckningar delas ut under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Datoruppgifter (betygsatta) och skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.