Kursplan för Fordons- och trafiksäkerhet

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVehicle and traffic safety
 • KurskodTME202
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Bioteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89118
 • Max antal deltagare70 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0213 Tentamen, del B 2 hp
  Betygsskala: TH
  2 hp
  • 10 Jan 2024 em J DIG
  • 05 Apr 2024 em J DIG
  • 29 Aug 2024 em J DIG
  0313 Tentamen, del C 2 hp
  Betygsskala: TH
  2 hp
  • Kontakta examinator
  • 05 Apr 2024 fm J
  • 29 Aug 2024 fm J
  0413 Inlämningsuppgift, del D 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande kurser i mekanik. Programmering åtminstone 6 hp.

   Syfte

   Målet med denna kurs är att ge studenterna en grundläggande förståelse för den roll passiv och aktiv säkerhet har inom trafiksäkerhet. Kursen ska förbereda studenterna för design och utvärdering av aktiva och passiva säkerhetssystem samt ge en förståelse för trafiksäkerhetsaspekter av automatiserade fordon.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Redogöra för de viktigaste sensorteknologierna inom aktiv säkerhet och självkörande fordon
   • Förklara fördelar och begränsningar av olika sensorteknologier
   • Redogöra för tillämpningsområdet för aktiv och passiv säkerhet inom trafiksäkerhet
   • Ge exempel på aktiva säkerhetssystem som finns på marknaden idag och beskriva deras funktion och tillämpning
   • Redogöra begreppet kooperativa säkerhetssystem samt hur dessa kan utnyttjas för att vidga användningen av nya aktiva säkerhetssystem.

   • Redogöra för vikten av människa-maskin interaktionen och studier av förarbeteende vid utformningen av aktiva säkerhetssystem
   • Beskriva de verktyg som för tillfället används och är tillgängliga för utvärdering av aktiva säkerhetssystem och självkörande fordon
   • Beskriva olika metoder att reducera antalet skador och dödsfall i trafikolyckor
   • Diskutera inverkan av fordonsstruktur och krocktyp på lastvägar i strukturen och belastning på människan
   • Beskriva olika metoder att undvika bristande krock-kompatibilitet mellan olika fordon samt mellan fordon och vägens infrastruktur.
   • Beskriva hur fordonets skyddssystem och struktur kan bidra till att minska skaderisken i en kollision
   • Förklara relationen mellan människokroppens biomekanik och krocksäkerheten.
   • Utforma och genomföra ett krock prov, filtrera och analysera utdata, föreslå tillämpbara skadekriterier och beräkna värden på skadekriterier
   • Diskutera etiska aspekter och personuppgiftsskydd samt juridiska ansvarsfrågor rörande fordons-äkerhetssystem samt experimentella forskningsmetoder

   Innehåll

   Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter/övningar, samt två större projekt (ett inom aktiv säkerhet och en inom passiv säkerhet). Föreläsningarna täcker: - Sensorsystem för integrerad aktiv och passiv säkerhet samt självkörande fordon - Olycksdatainsamling och analys - Aktiva säkerhetssystem - Kooperativa säkerhetssystem - Förarbeteende och förarmodellering - Människa-maskin interaktion - Fältdataanalys - Utvärdering av aktiva säkerhetssystem och självkörande fordon - Säkerhet och självkörande fordon - Grundläggande epidemiologi - Krocksäkerhet - Kompatibilitet - Framtida fordonsarkitekturer - Skyddssystemsprinciper - Provning - Krockdockor - Skaderiskmätning - Utformning av vägens säkerhet

   Organisation

   - Föreläsningar - Inlämningsuppgifter - Projektarbeten

   Litteratur

   Presentationsmaterial från föreläsningarna läggs ut på kurshemsidan.

   Bredvidläsning:
   • Ulrich W. Seiffert, Mark Gonter (2014): Integrated Automotive Safety Handbook. SAE International, R-407, ISBN 978-0-7680-6437-7
   • Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5

   Examination inklusive obligatoriska moment

   - Laborationsprojekt, A 2 hp, godk.
   - Aktiv säkerhet, Tentamen B, 2 hp, Betyg 3,4,5
   - Passiv säkerhet, Tentamen C, 2 hp, Betyg 3,4,5
   - Projektarbete och inlämningsuppgifter, D, 1,5 hp, godk.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.