Kursplan för Skadebiomekanik

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnImpact biomechanics
 • KurskodTME196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89133
 • Max antal deltagare40 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0211 Tentamen, del B 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 07 Okt 2023 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  TME202 Skadebiomekanik rekommenderas. Goda programmeringskunskaper förutsätts, gärna i Matlab.

  Syfte

  Studenter erhåller en förståelse av människans anatomi och fysiologi så att de kan förstå konsekvenserna av olika typer av mekanisk belastning på kroppen. Den studerande ska lära sig att analysera resultat från matematiska modeller av människor, särskilt fokus riktas mot simulering av mänsklig vävnad. Studenterna erhåller kunskap om hur mekaniska dockor är utformade samt hur toleransnivåer för skada och skadekriterier fastställs. Genom att studera skadebiomekanik i en fordonsmiljö, kommer studenterna att lära sig principerna för hur man begränsar skaderisken med hjälp av ett skyddssystem för olika kroppsregioner, krocksituationer och åkandekategorier. Studenterna kommer att lära sig metoder för att använda olycksanalys / rekonstruktioner i arbetet att föreslå förbättringar av skyddssystem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva grundläggande struktur och mekaniska egenskaper för olika kroppsdelar
  - Beskriva hur olika kroppsdelar svarar på statiska och transienta belastningar; biomekaniska och fysiologiska reaktioner de(de grundläggande principerna för skadebiomekanik)
  - Diskutera begreppet skadekriterier, riskfunktioner för skada och tröskelvärden för skada
  - Föreslå lämplig modell, t.ex. olika former av mekaniska, biologiska eller matematiska modeller, som kan användas i olika typer av studier inom området passiv säkerhet
  - Beskriva hur skyddssystem kan minska skaderisken
  - Beskriva hur man utför en analys av trafikolyckor och en rekonstruktion av dessa och hur resultat från dessa kan användas när krav definieras för framtida skyddssystem
  - Beskriver hur reversibla skyddssystem som aktiveras före det att krocken sker kan minska skaderisken om olyckan inträffar.

   

  Innehåll

  Kursen består av föreläsningar och datorövningar. Föreläsningarna kommer att omfatta:
  - Grundläggande anatomi och fysiologi och effekt av belastning.
  - Biomekaniska toleransnivåer, skademekanismer och skyddskriterier.
  - Biologiska modeller (kadaver, djur, frivilliga försökspersoner) och experimentella studier.
  - Mekaniska modeller, krockdockor, instrumentering, mätmetoder av transienta händelser och testmetoder som används vid studier av skyddssystem.
  - Matematiska modeller (FEM, stelkropp, och hybridmodeller) som används för analys av då åkandes interaktion med skyddssystem (pre-crash och in-crash) samt i rekonstruktioner av olyckor.
  - Metoder för att insamla olycksdata, kodning och klassificering av skador, bedöma risken för bestående men.
  - Skyddssystem olika design, system för att skydda olika kategorier av trafikanter, skydd för olika kroppsdelar vid olika typer av krockvåld.

  Organisation

  - Lektioner - Inlämningsuppgifter

  Litteratur

  Att defineras före kurstart. Till viss del: Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5 and handouts of lecture notes as provided by the course homepage

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - Inlämningsuppgifter (A1), 3.75 p, betygsatt - Tentamina (A2), 3.75 p, betygsatt

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.