Kursplan för Aktiv säkerhet

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnActive safety
 • KurskodTME192
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89138
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
  0213 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 24 Okt 2023 fm J
  • 03 Jan 2024 fm J
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kandidatexamen  inkluderande matematik och fysik, samt erfarenhet av Matlab-programmering.
  Kursen Fordons- och trafiksäkerhet rekommenderas

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att ge studenterna in inblick i utveckling och utvärdering av aktiva säkerhetssystem både från ett industriellt och ett akademiskt perspektiv. Kursen fokuserar på utmaningar och rekommendationer vad gäller utvecklingen av aktiva säkerhetssystem. Kursen har fyra delar: olycksanalys, krav och designkriterier för aktiva säkerhetssystem, beteendevetenskap samt utvärdering av aktiv säkerhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara vilken roll olycksforskning har i utvecklingen av aktiva säkerhetssystem
  - Identifiera randvillkor och kompromisser vad gäller val av sensorer vid utveckling av aktiva säkerhetssystem
  - Analysera och applicera grundläggande signalbehandlings och hotbildsalgoritmer som används inom aktiv säkerhet
  - Förklara rollen som beteendevetenskap har vid design av aktiva säkerhetssystem och autonoma fordon
  - Beskriva bakgrund, arkitektur samt utmaningar vid utveckling kooperativa säkerhet system.
  - Jämföra tillgängliga verktyg för utvärdering av aktiva säkerhetssystem.
  - Identifiera utmaningar i analysen av verklig trafikdata från naturalistiska körstudier.
  - Förklara de nya trafiksäkerhetsutmaningarna som självkörande fordon medför

  Innehåll

  Olycks-och incidentanalys
  - Olycksanalys och olycksdata
  - Analys av trafiksäkerhetsrelevanta händelser från fältdata

  Applikationer för aktiv säkerhet
  - Sensorer inom aktiv säkerhet
  - Processning av data
  - Hotbildsanalys
  - Trådlösa trafiksäkerhetsapplikationer
  - Autonoma fordon

  Beteendevetenskap
  - Trafikantbeteende
  - Förarmodellering

  Utvärdering av aktiv säkerhet
  - Körsimulatorer
  - Naturalistisk datainsamling
  - Icke-faktisk analys och utvärdering i virtuella (simulering)miljöer

  Organisation

  - Föreläsningar
  - Korta tillämpade övningar
  - Laboration
  - Besök hos fordonsindustrin och trafikforskningsinstitut

  Litteratur

  Material från föreläsningar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt datablad och data dictionaries.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - Tentamen, 4 p, betygsatt
  - Laboration, 3.5p, betygsatta

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.