srdjan_Srdjan_Sasic

Srdjan Sasic

  • Studierektor, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Professor, Strömningslära, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Mer information om Srdjan Sasic finns på Chalmers engelska webbsidor.