Kursplan för Programmering och algoritmiskt tänkande

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProgramming and algorithmic thinking
 • KurskodTME136
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Matematik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0214 Tentamen 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
  • 26 Okt 2023 fm J_DATA
  • 04 Jan 2024 fm J_DATA
  • 27 Aug 2024 fm J_DATA

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga formella förkunskaper, men många exempel kommer att bygga på gymnasiematematik och fysik. Datorvana motsvarande att kunna använda ordbehandlingsprogram.

  Syfte

  Datorn är idag ett av ingenjörens viktigaste verktyg för bl.a. beräkning, visualisering, rapportskrivning och dokumentation. Genom att låta datorn utföra de enkla men tidsödande arbetsuppgifterna kan ingenjören fokusera på de mer komplicerade och svåra arbetsuppgifterna och på så sätt bli mer effektiv i sitt arbete. Dessutom kan man ofta utnyttja tidigare investerat arbete (eget eller andras) flera gånger om i flera olika sammanhang. Med goda kunskaper i programmeringsteknik har man tillgång till ett mycket viktigt verktyg för att analysera, modellera, simulera och visualisera många av de ingenjörsproblem man stöter på både under studietiden och i arbetslivet. När man lär sig programmeringsteknik får man samtidigt träna metodisk problemlösning vilket är den kanske viktigaste färdighet en ingenjör kan ha.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Använda datorn som ett verktyg för att lösa och numeriskt analysera ingenjörsproblem i kommande kurser och i yrkeslivet.
  Konstruera egna program utifrån problembeskrivning.
  Tolka och vidareutveckla existerande program.
  Lära sig mer på egen hand genom aktivt användande av programmering och algoritmiskt tänkande i andra sammanhang.

  Innehåll

  Kursen presenterar programmering som en kombination av upp till fem beståndsdelar: input, output, aritmetik, villkorad exekvering och repetition. Delinnehåll: grundläggande definitioner och begrepp, olika typer av variabler, if-while-for, funktioner, plottning, utskrift till skärm, algoritmer, skriva till/läsa från fil, effektivitet och stil, numerik, felmeddelanden och debuggning, och visualisering. Speciell tonvikt läggs under kursens andra hälft på algoritmiskt tänkande.

  Kursen fokuserar på grundläggande färdigheter som möjliggör många olika typer av arbete, och kopplar därför främst till nummer 4 (God utbildning för alla) och 5 (Jämställdhet) av FNs globala hållbarhetsmål.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar i mindre grupper samt handledning. För att lära sig att programmera är det helt nödvändigt att själv konstruera och provköra program. Därför spelar de obligatoriska inlämningsuppgifterna en central roll där studenterna får i uppgift att konstruera några program.

  Litteratur

  "Python från början" av Jan Skansholm, Upplaga 1:4, Studentlitteratur 2019

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en tentamen enskilt vid dator, där studentens förmåga att konstruera och förstå enkla program skall dokumenteras. Vid tentamen ges graderade betyg vilka utgör slutbetyg för kursen. För godkänd kurs krävs dessutom att de obligatoriska inlämningsuppgifterna blivit inlämnade och godkända. För momentet inlämningsuppgift ges bara betygen godkänd och underkänd.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-06-28: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Henrik Ström
    [0214 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till ingen digital examination