Kursplan för Fordonssystemteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering of automotive systems
 • KurskodTME122
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06124
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2020 fm J
 • 07 Jan 2021 em J
 • 25 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

 • Giulio Bianchi Piccinini
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknisk kandidatexamen i maskinteknik, eller matematik, eller fysik.

Syfte

Det övergripande syftet är att studenten ska förstå:
Fordonet som ett system av tekniska lösningar.
Kravsättning av ett komplett fordon med krav som kommer från kunden, fordonstillverkaren och samhället
Nedbrytning av krav till verifierbara krav på delar av fordonssystemet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa på existerande och framtida lösningar för framdrivning- och transmissionssystem hos fordon.
 • Beskriva fordonsdynamik och ingående komponenter för chassisystem hos fordon.
 • Lista de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning av fordonssystem.
 • Förklara rollen av aktiva- och passiva säkerhetssystem i fordon. 
 • Beskriva tillverkningprocessen av fordon. 
 • Förstå och beskriva betydelsen av ekonomiska och miljömässiga aspekter i samband med konstruktion och tillverkning av fordon.
 • Visa tillämpningar på reglertekniska system vid fordonskonstruktion.
 • Förklara vikten av att hålla sig till etiska riktlinjer i yrkesrollen som ingenjör.
 • Vid fordonskonstruktion använda kriterier utifrån transmissions-, chassis- och säkerhetssystem.

Innehåll

 • Drivlinesystem: förbränningsmotorer, alternativa drivlinor, transmissionssystem, reglertekniska fordonssystem.
 • Chassisystem: longitudinell, lateral och vertikal dynamik, däck och fjädring, bromssystem, styrsystem.
 • Fordonssystem: konstruktion, ergonomi för förare och passagerare, aerodynamik, ljud- och vibrationer. 
 • Trafiksäkerhetssystem: aktiva och passiva säkerhetssystem. 
 • Tillverkningsprocess: pressning, fogning, målning och montering. 
 • Sociala aspekter: ekonomi, miljöproblem och etiska koder. 
 • Studiebesök hos bilindustrin.
 • Inlämningsuppgifter som behandlar drivlina, chassi och trafiksäkerhet.

Organisation

 • Föreläsningar 
 • Inlämningsuppgifter 
 • Besök på företag inom bilindustrin

Litteratur

 • Referensmaterial: föreläsningsanteckningar samt utdrag från vetenskapliga artiklar kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan i Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Inlämningsuppgifter (40%) har betygsskala Godkänd eller Underkänd.
 • Skriftlig tentamen (60%) har betygsskala 5, 4, 3 eller Underkänd. Skriftlig tentamen kan ersättas med en muntlig om det är få registrerade studenter.
 • För att erhålla slutbetyg krävs att alla delar har ett godkänt betyg: dvs för inlämningsuppgifter och för tentamen samt närvaro vid den obligatoriska föreläsningen i akademiskt hederlighet eller på motsvarande sätt redovisa och reflektera skriftligt om akademisk hederlighet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten