Kursplan för El- och hybridfordon

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric and Hybrid Vehicles
 • KurskodTME095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89122
 • Max antal deltagare85 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 fm J
 • 05 Apr 2024 fm J
 • 27 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Reglerteknik

Syfte

Kursen skall ge studenten kunskap om hur man utformar olika drivlinor till fordon, samt hur dessa kan regleras. Dessa kan vara allt från en drivlina med bara förbränningsmotor till en ren elektrisk sådan, samt kombinationer i form av olika hybrida drivlinor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva komponenter som ingår i en godtycklig drivlina (förbränningsmotor - växellåda, elmotor - batteri, eller kombinantioner av dessa i form av hybrider) samt deras funktion
- ta fram en modell av ett batteri lämpligt i ett fordon
- förklara för- och nackdelar med olika drivlinor
- ta fram en lämplig reglerstrategi för olika drivlinor
- förklara beroendet av drivlinans utformning och dess reglering på dess effektivitet (energi-/bränsleförbrukning)

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- en grundlig beskrivning av olika möjliga drivlineutformningar 
- en genomgång av egenskaperna hos drivlinekomponenter som förbränningsmotorer, växellådor, elektriska maskiner (motorer, generatorer) och energilagrare (batterier, supercappar)
- en beskrivning av olika modellprinciper (quasi-statisk, dynamisk)
- modellbaserad beräkning och reglering
- metoder för reglering av energiflöden i en (hybrid) drivlina

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar och på inlämningsuppgifter där studenterna modellerar och simulerar ett flertal olika drivlinor (olika kombinationer av el- och förbränningsmotorer)

Litteratur

Guzzella & Sciaretta, Vehicle Propulsion Systems, 3rd edition, Springer, 2013, ISBN 978-3-642-35912-5, samt föreläsningsmaterial. Utöver kan det delas ut några tekniska rapporter.


Examination inklusive obligatoriska moment

Det finns en avslutande skriftlig examen. Dessutom baseras slutbetyget delvis på en rapport i en av inlämningsuppgifterna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.