Kursplan för Mekanik - dynamik

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics - dynamics
 • KurskodTME031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0210 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 24 Okt 2023 fm J
  • 05 Jan 2024 fm J
  • 29 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematik, speciellt linjär algebra, differentialekvationer och integraler.
  Mekanik, speciellt statik.

  Syfte

  Huvudsyftet är att studenterna skall förstå och kunna tillämpa den klassiska mekanikens lagar och begrepp på grundläggande ingenjörsproblem. Detta innefattar att lösa enklare dynamikproblem samt bedöma rimligheten i lösningen. I kursen övas abstrakt tänkande, matematiskt modellbyggande och numeriska lösningsmetoder genom Python.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och beräkna sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid partikelrörelse samt vid plan stelkroppsrörelse.
  • Frilägga, ställa upp och lösa Newtons 2:a lag på plana problem. Redogöra för begreppen kinetisk energi, potentiell energi och arbete samt sambanden mellan dem.
  • Tillämpa energibetraktelser för att lösa enklare dynamiska problem.
  • Tillämpa begreppen rörelsemängd och rörelsemängdsmoment för partikelsystem och stela kroppar.
  • Ställa upp och lösa enfrihetsgradssystem för fria och påtvingade svängningsproblem; med eller utan dämpning.
  • Förklara begreppet masströghetsmoment och beräkna dessa för stela kroppar med användning av formelsamling och parallellförflyttningssatsen.
  • Lösa problem där rak eller sned central stöt förekommer.
  • Lösa dynamikproblem numeriskt genom Python.
  • Beskriva och beräkna sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid partikelrörelse samt vid plan stelkroppsrörelse.

  Innehåll

  Partikeldynamik: Kinematik. Newtons lagar. Arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment och lagarna för dessa, speciellt konserveringslagar. Svängningsrörelse. Partikelsystem. Stelkroppsdynamik: Masströghetsmoment. Rotation kring fix axel. Allmän plan rörelse. Stötproblem.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar, projekthandledning samt s.k. räknestugor.

  Litteratur

  Mekanik, Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Studentlitteratur, 2013. Formelsamling i mekanik, M.M. Japp, Inst. för teknisk mekanik.

   

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen (6,0hp), en projektuppgift med Python (1,5hp) och övningsskrivningar som kan ge bonus till tentamen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.