Kursplan för Hållfasthetslära

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials
 • KurskodTME017
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 31 Maj 2021 em J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 19 Aug 2021 em J

I program

Examinator

 • Peter Olsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, Linjär algebra, Mekanik (statik och dynamik).

Syfte

Ge kunskap om hållfasthetslärans begrepp, metoder, mekanismer och begränsningar, samt förmåga att kunna formulera, och lösa, enklare hållfasthetsproblem och bedöma noggrannhet i modell och lösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • behärska begreppen laster, deformationer, töjningar (mekaniska och termiska) och spänningar.
 • Behärska konstitutiva samband för elastiska material och villkor för plastisk deformation
 • behärska bestämning av spänningar och deformationer i enklare konstruktionskomponenter såsom stänger, axlar, balkar och tryckkärl (tunnväggiga och tjockväggiga).
 • behärska formulering av kompatibilitetsvillkor för enklare konstruktioner såsom som stångbärvek, axelsystem och balksystem
 • behärska begreppen huvudspänningar och effektivspänningar för allmänna spänningstillstånd.
 • behärska riskbedömning för utknäckning av tryckbelastade strävor
 • bedöma risk för haveri med avseende på maximal spänning, utmattning och instabilitet.
 • beräkna spänningar och deformationer i ett plant elastiskt problem med hjälp av finit elementmetod i MATLABs PDE toolbox

Innehåll

Konstitutiva (material-) samband, kinematiska samband (deformationers geometri), och jämviktssamband för stänger, axlar och balkar behandlas utförligt. Metoder för att bestämma snittkraftfördelningen i strukturer (bärverk) sammansatta av sådana konstruktionselement beskrivs, och det visas hur spänningarna kan bestämmas (givet snittkrafterna). Konstruktionerna kan vara belastade av yttre laster, temperaturlaster och tvångskrafter. Elastisk stabilitet hos axialbelastade balkar gås igenom. Vidare behandlas allmänna spänningstillstånd,  speciellt spänningar i tryckkärl och tjockväggiga rör. Begreppen huvudspänningar och effektivspänningar gås igenom. En introduktion till spänningskoncentration, utmattningsdimensionering och finita elementmetoden ingår också.

Organisation

Föreläsningar, där vi går igenom teori men också löser problem, räkneövningar där vi huvudsakligen löser problem, och räknestugor som är tillfällen för lärarstödd självverksamhet. Under kursen ges också några inlämningsuppgifter där hållfasthetsläran tillämpas på praktiska problem och där finita elementmetoden introduceras.

Litteratur

Introduktion till hållfasthetslära - Enaxliga tillstånd, C Ljung, N Saabye Ottosen och M Ristinmaa, Studentlitteratur, 2007 Hållfasthetslära - Allmänna tillstånd, N Saabye Ottosen, M Ristinmaa och C Ljung, Studentlitteratur, 2007

eller

Grundläggande hållfasthetslära, H Lundh, KTH, Stockholm, 2000

Exempelsamling i hållfasthetslära U77b, P Möller, Tillämpad mekanik, Chalmers

Formelsamling i hållfasthetslära och material om finit elementmetod delas ut

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.