Kursplan för Mekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodTME011
 • Omfattning8 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2020 fm J
 • 07 Jan 2021 fm J
 • 25 Aug 2021 em J

I program

Examinator

 • Peter Olsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Linjär algebra, speciellt - Vektorbegreppet - Linjärt beroende och oberoende vektorer - Skalär- och vektorprodukt, projektioner och geometri
Matematisk analys, speciellt - Elementära funktioner (potens- och exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner) - Olikheter - Differentialkalkyl (derivator, extremvärden) - Integralkalkyl - Differentialekvationer Dessutom förutsätts grundläggande kunskaper i MATLAB (programstruktur, funktioner, matrisberäkningar, grafritning, lösning av ordinära differentialekvationer).

Syfte

 • Ge förmåga att lösa konkreta mekaniska problem genom att formulera matematiska modeller utifrån grundläggande lagar, lösa motsvarande matematiska problem samt därefter bedöma rimligheten i såväl modell som lösning.
 • Förbereda för kurser i angränsande ämnen som hållfasthetslära, maskinelement, konstruktionsteknik och tillverkningsteknik samt för fortsättningskurser i mekanik.
 • Ge den nödvändiga grunden för kommunikation, i frågor som rör mekanik, med ingenjörer med annan utbildningsbakgrund.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-- förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem, -- utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren, -- begreppen kraft och kraftmoment, för att kunna beräkna kraftmoment med avseende på en punkt eller en axel, -- reducera godtyckliga kraftsystem, -- förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor, -- frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa, -- förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar, -- förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion, -- förklara innebörden av begreppen statisk bestämdhet och statisk obestämdhet samt kunna avgöra vilket av begreppen som gäller för en given konstruktion, -- tillämpa sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig och tvådimensionell kroklinjig rörelse, -- tillämpa Newtons 2:a lag på problem med partiklar i rätlinjig eller kroklinjig rörelse, -- innebörden av begreppen arbete, kinetisk energi, potentiell energi och konservativ kraft samt sambanden mellan dem, för att kunna tillämpa energibetraktelser för att lösa dynamiska problem för partiklar, -- lösa problem då rörelsemängd eller rörelsemängdsmoment för en partikel eller ett system av partiklar bevaras, -- lösa enklare problem med fria och påtvingade svängningar, med eller utan dämpning, -- beräkna masströghetsmoment med användning av formelsamling och parallell-förflyttningssatser, -- lagarna för tyngdpunktens rörelse och rörelsemängdsmomentet, för att kunna lösa enklare problem vid stelkroppsrotation kring en fix axel, -- använda energimetoder för att behandla stelkroppsrotation kring en fix axel.

Innehåll

-- Statik for stela kroppar i två och tre dimensioner, i synnerhet friläggning, uppdelning i delsystem och uppställning av jämviktsekvationer. -- Dynamik, dvs kroppars rörelse under inverkan av krafter. Med kroppar avses här partiklar, system av partiklar och stela kroppar.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och räknestugor. Projektuppgiften utförs under handledning. Under räknestugorna arbetar du självständigt eller i grupp med möjlighet till direkt konsultation. Under vissa räkneövningar kan också självständigt arbete förekomma.

Litteratur

-- Mekanik, av Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson. ISBN: 9789144085784. Tredje upplagan. Studentlitteratur 2013.
-- e-boken Engineering Mechanics 1: Statics, av Dietmar Gross et al. ISBN: 978-3-642-30319-7 (Online). (Tillgänglig kostnadsfritt från Chalmer bibliotek.)
-- e-boken Engineering Mechanics 3: Dynamics, av Dietmar Gross et al. ISBN: 978-3-642-53712-7 (Online). (Tillgänglig kostnadsfritt från Chalmer bibliotek.)
-- Formelsamling i mekanik, M.M. Japp. Finns tillgänglig på kurshemsidan, och finns också att hämta på Institutionen för tillämpad mekanik.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen (6 hp) och en projektuppgift (2 hp). Till detta kommer en bonusgivande frivillig övningsskrivning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten