Kursplan för Olinjär optimering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNonlinear optimisation
 • KurskodTMA947
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik, Matematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20117
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0103 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0203 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2022 fm J
 • 04 Jan 2023 fm J
 • 15 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i linjär algebra samt en- och flervariabelanalys

Syfte

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en god teoretisk grund inom några av de viktigaste områdena inom optimering: konvex optimering, linjär optimering och olinjär optimering. Kursen behandlar principer för analys av ett specifikt optimeringsproblems egenskaper samt karakteriseringar av tillåtna lösningar som är (lokalt) optimala. Kursen är ämnad som bakgrund till mer tillämpade kurser, där studenten får chansen att utnyttja vunna kunskaper till att praktiskt lösa optimeringsproblem, som t.ex. i Projektkurs optimering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Behärska de viktigaste grundbegreppen inom konvex optimering, speciellt centrala begrepp inom konvex analys, samt inom de angränsande ämnesområdena dualitet och optimalitet.

Känna väl till grunderna för nödvändiga och tillräckliga villkor för optimalitet - speciellt KKT-villkoren - och kunna tillämpa denna teori på konkreta exempel. 

Behärska grunderna för linjär optimering, speciellt inom dualitet och dessutom i detalj kunna redogöra för den mest tillämpade algoritmen inom området: simplexmetoden.

Inom olinjär optimering behärska begrepp som descent- och tillåten riktning och även kunna sammanfatta principerna bakom klassiska metoder för obegränsad och begränsad optimering såsom brantaste lutningsmetoden, variationer av Newtons metod, Frank-Wolfe-algoritmen och sekvensiell kvadratisk programmering samt förklara när dessa förväntas konvergera.

Innehåll

Denna grundkurs i optimering beskriver de mest relevanta matematiska principerna som används vid analys och lösande av olika optimeringsproblem. Den huvudsakliga teoretiska målsättningen är att Du ska behärska delar av teorin för optimalitet, dualitet och konvexitet och deras inneboende samband; på det viset kan Du analysera många förekommande eller nya typer av optimeringsproblem och både klassificera dem och ange riktlinjer för hur de ska angripas praktiskt; detta är den mer praktiska målsättningen i en annars främst teoretisk kurs.

Organisation

Föreläsningar, lektioner, två datorlaborationer, samt en projektuppgift som innehåller matematisk modellering och lösning av ett konkret optimeringsproblem med industrirelevans. Dessutom kan det även förekomma frivilliga moment som kan ge bonuspoäng på tentan.

Litteratur

"An Introduction to Continuous Optimization", av Niclas Andréasson, Anton Evgrafov, och Michael Patriksson, med Emil Gustavsson, Zuzana Nedělková, Kin Cheong Sou, och Magnus Önnheim, tredje upplagan, publicerad av Studentlitteratur 2016.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektuppgift (laboration), datoruppgifter, skriftlig tentamen. Frivilliga moment som kan ge bonuspoäng på tentan kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-03-20: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-08-15 tillagt av Elisabeth Eriksson
   [35397, 57511, 3], Ny tenta för läsår 2022/2023, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2022-08-25: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
   [35397, 57511, 2], Ny tenta för läsår 2022/2023, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)