Kursplan för Linjär algebra och geometri

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra and geometry
 • KurskodTMA660
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0193 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 24 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 em J
 • 23 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Att vara en av de kurser som utvecklar kompetensen och kunskapen inom matematik för studerande på tekniska fysik programmet. Linjär algebra är en av matematikens grundläggande områden med en mångfald tillämpningar. En viktig del av kursen handlar om tillämpning av begrepp och metoder inom geometrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för grundläggande begrepp inom linjär algebra och geometri

- redogöra för samband mellan de olika begreppen

- kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.


Innehåll

Linjära ekvationsssystem, vektorer, linjer och plan, geometri i planet och rummet, R^n, matriser, linjära avbildningar, determinanter, komplexa tal.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Gunnar Sparr: Linjär algebra

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten