Kursplan för Partiella differentialekvationer, projektkurs

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPartial differential equations, project course
 • KurskodTMA632
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Partial differential equations - first course or equivalent knowledge.

  Syfte

  The course aims at giving a solid introduction to modern theoretical and computational methods for ordinary differential equations (ODE) and partial differential equations (PDE) with training both in theoretical modeling and computational simulations.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - use and (to some extent) develop software for solving numerically a choice of ODE and PDE. - in a written report document the model description, the mathematical theory, the numerical models/algorithms, error analysis and numerical examples. - make an oral presentation of a theoretical and computational investigation.

  Innehåll

  Duality and adjoint operators. Stability and duality based a posteriori error analysis for ODE. Stability and duality based a posteriori error analysis for PDE. Adaptivity. Computational methods for various types of PDE such as diffusion, convection-diffusion, reaction-diffusion, wave propagation, fluid flow, electromagnetics, and fluid-structure interaction.

  Organisation

  Some introductory lectures and supervision of projects.

  Litteratur

  Computational Differential Equations, K. Eriksson, D. Estep, P. Hansbo and C. Johnson, Studentlitteratur/Cambridge University Press, 1996. MATLAB, Octave, Puffin/Dolfin (www.bodysoulmath.org), COMSOL MultiPhysics.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Two compulsory projects. Oral and written presentations of the projects.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2020-03-12: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
    Kursen är nedlagd