Kursplan för Matematisk statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-01-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodTMA321
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57117
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0194 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 em J
 • 20 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i en- och flervariabelanalys samt linjär algebra.

Syfte

Syftet är att förmedla ett nytt synsätt på mätningar och information som tar fasta på variation och osäkerhet i data och som ger metoder att behandla denna osäkerhet matematiskt med effektiva verktyg. Modeller för slumpartade fenomen i fysik, teknik mm illustrerar ämnets användning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten ha god färdighet i grundläggande sannolikhetsteori och en god känsla för statistiskt tankesätt, statistisk modellering och grundläggande statistiska metoder.  En detaljerad läsanvisning kommer att publiceras på kurshemsidan.

Innehåll

Utfallsrum, sannolikhet, betingning. Modellering med olika sannolikhetsfördelningar. Metoder att räkna med stokastiska variabler, väntevärdes- och varianslagar, genererande funktioner, centrala gränsvärdessatsen, fördelningsapproximation, felintensitet. Parameterskattning, maximum likelihood mm., konfidensintervall och test i olika standardsituationer, stokastiska vektorer och introduktion till linjär regression. Slumpmodeller för radioaktivt sönderfall (Poissonprocesser bl.a.).

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar. Dugga som kan ge bonuspoäng till tentamen.

Litteratur

P. Olofsson and M. Andersson, Probability, Statistics and Stochastic Processes, 2nd edition, Wiley 2011.

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-24: Examinator Examinator ändrat från Johan Jonasson (jonasson) till Erik Broman (broman) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 1]