Kursplan för Algoritmer

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAlgorithms
 • KurskodTIN093
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02124
 • Max antal deltagare135 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 28 Okt 2023 em J
 • 29 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02126
 • Max antal deltagare100 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att kunna följa kursen krävs kunskaper om datastrukturer och diskret matematik, motsvarande inledande kurser i ämnena.

  Syfte

  Kursen kretsar kring tre naturliga frågeställningar man ställs inför då man vill använda en dator för att beräkna lösningen på ett problem:
  • Är problemet beräkningsmässigt lösningsbart?
  • Hur kan lösningen utformas?
  • Hur snabbt kan problemet lösas?
   I kursen behandlas grundläggande metoder för att kunna besvara dessa typer av frågor så exakt som möjligt, och dessutom förbättra förmågan att skriva snabba och väl underbyggda program. Det viktigaste målet med kursen är att ge allmänna principer för att skapa bra algoritmer för nya problem där det inte finns en känd lösningsmetod. Andra viktiga aspekter är: att förbättra studenternas intuition för tidskomplexitet hos beräkningsproblem och algoritmer, att visa hur valet av datastrukturer kan påverka prestandan (exekveringshastigheten) för ett program, samt vikten av att anpassa datastrukturer efter algoritmen man vill använda.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Kunskap och förståelse
   • beskriva dina algoritmer och deras egenskaper: förklara algoritmer skriftligen, så att andra kan förstå hur de fungerar, varför de är korrekta och snabba, och var de är användbara.
   • inse att icke-triviala beräkningsproblem, som måste lösas med hjälp av algoritmer, dyker upp i olika verkliga datortillämpningar och att formalisera dem.
   • intractability: känna igen "intractable problems" och andra klasser av problem som P, NP, NPC.
   • bevisa korrektheten av algoritmer.

  2. Färdighet och förmåga
   • design: tillämpa de viktigaste designteknikerna för effektiva algoritmer (t.ex. giriga, dynamisk programmering, söndra och härska) på problem som liknar läroboksexemplen men är nya.
   • utföra hela utvecklingscykeln av algoritmer: problemanalys, välja, modifiera och kombinera lämpliga tekniker och datastrukturer, analys av korrekthet och komplexitet, fylla i implementationsdetaljer, hitta möjliga förbättringar, etc.
   • utföra enkla reduktioner mellan problem, förklara NP fullständighet, känna igen olika beräkningssvåra problem som tenderar att dyka upp om och om igen i olika applikationer.

  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
   • kritiskt bedöma algoritmiska idéer och visa förmåga att motstå frestelsen att skapa uppenbara och till synes rimliga algoritmer (som ofta visar sig vara felaktiga) .
   • analysera: förklara varför tidseffektivitet hos algoritmer är avgörande, uttrycka tidskomplexitet på ett rigoröst och vetenskapligt korrekt sätt, analysera tids komplexiteten hos algoritmer (summera operationer i nästlade loopar, lösa vanliga rekursionsekvationer, etc.) det vill säga göra en objektiv bedömning av prestanda för att kunna jämföra med andra algoritmer.
  Var dock medveten om att detta inte är en kurs i programmering! Fokus ligger på design av algoritmer från en given problemformulering och analys av effektiviteten i dessa algoritmer. Det är, så att säga, det analytiska arbete som måste göras innan du skriver någon kod, om man vill lösa ett nytt problem med hjälp av datorer.

  Innehåll

  Kursen ger kunskaper om:
  • Introduktion. Vad är en effektiv algoritm?
  • Verktyg för analys av algoritmer. O-notation. Analysera loopar och rekursiva anrop. Lösa rekursionekvationer.
  • Datastrukturer och algoritmer. Granskning av grundläggande datastrukturer.
  • Kombinera datastrukturer. Merge-and-find.
  • Grafalgoritmer.
  • Giriga algoritmer.
  • Divide-and-conquer.
  • Dynamisk programmering.
  • Grundläggande komplexitetsteori. Komplexitetsklasserna P, NP och NPC, reduktioner. Exempel på NP-fullständiga problem. Att hantera svåra problem.

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar, kombinerat med handledning i grupper för problemlösning och ett antal inlämningsuppgifter som syftar till att utveckla förmågan att analysera och utforma algoritmer.

  Litteratur

  Information om litteratur ges på kursens hemsida före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.