Kursplan för Fysik 1

Kursplan fastställd 2023-01-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics 1
 • KurskodTIF380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0222 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 27 Okt 2023 em J
  • 05 Jan 2024 em J
  • 21 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematikkurser i årskurs 1

  Syfte

  Målet för kursens mekanikdel är att göra teknologerna förtrogna med mekanikens begrepp och lagar. Kursen avser också att ge en översikt av vågrörelser inom mekanik, optik samt ge övning i att på ett matematiskt sätt beskriva vågrörelser och vågutbredning. Dessutom behandlas viktiga delar av modern fysik, nämligen relativitetsteori, atomfysik och kvantmekanik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom mekanik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom vågrörelselära och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom modern fysik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Kunna omsätta teoretiska kunskaper inom områdena mekanik, optik och modern fysik i en experimentell kontext för att därmed kunna tillskansa sig ny kunskap.

  Innehåll

  Klassisk mekanik: Kinematik. Krafter. Dynamik. System av partiklar. Rörelseekvationer. Harmonisk svängningsrörelse. Energilagar. Stel kropps rörelse kring fix axel. Impulsmomentlagen. Matematisk beskrivning av allmän vågrörelse. Harmoniska vågor. Superposition. Akustiska vågor: tryck, hastighet, intensitet, reflektion. Elektromagnetiska vågor: interferens, diffraktion, upplösning, reflektion, polarisation. Relativitetsteori, Kvantfysikens grunder: Plancks strålningslag, fotoelektrisk effekt, Comptoneffekt, Schrödingerekvationen, vågfunktioner, operatorer, osäkerhetsrelationen. Kvantmekaniska tillämpningar: partikel i en-, två- och tredimensionella gropar, tunneleffekt, harmoniska oscillatorn, väteatomen. Laboration: diffraktionseffekter i enkelspalt, dubbelspalt och gitter

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer.

  Litteratur

  Serway & Jewitt; Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, upplaga >3:e.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av beräkningsuppgifter och ibland någon beskrivande uppgift. I kursen ingår en uppsättning med inlämningsuppgifter som kan ge poäng till tentamen (frivilliga). Slutbetyg erhålles då såväl tentamen som laborationskurs godkänts.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.